ĐT Brazil đã tạo nên khoảng cách 4 điểm với đội xếp ngay sau là Uruguay trong khi Argentina đã trở lại cuộc đua giành vé đến Nga 2018,

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 1

1. Brazil (12 trận, 27 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 2

2. Uruguay (12 trận, 23 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 3

3. Ecuador (12 trận, 20 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 4

4. Chile (12 trận, 20 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 5

5. Argentina (12 trận, 19 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 6

6. Colombia (12 trận, 18 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 7

7. Paraguay (12 trận, 15 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 8

8, Peru (12 trận, 14 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 9

9. Bolivia (12 trận, 7 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 10

10. Venezuela (12 trận, 5 điểm).

BXH VL WC 2018 khu vuc Nam My: Brazil but pha, Argentina tro lai - Anh 11