(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã chứng khoán: BVS) báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ VFMVF1 của Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, BVS đã bán 409.640 ccq và chỉ mua 100.000 ccq VFMVF1. Thời gian thực hiện giao dịch là từ ngày 2/12/2010-2/2/2011. Số lượng đăng ký giao dịch trước đó của BVS là cùng mua và bán 2 triệu chứng chỉ quỹ này nhưng chỉ giao dịch được lượng chứng chỉ quỹ nói trên là do mức giá mua, bán không thực hiện theo dự kiến. Hiện tại BVS đang sở hữu 6.221.735 chứng chỉ quỹ VFMVF1, tương đương 6,22%. Thanh Loan