(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu TLG của CTCP Tập đoàn Thiên Long.

Theo đó, BVS đã bán 25.670 cổ phiếu TLG trong khoảng thời gian từ ngày 7/12/2010-1/2/2011. Trước đó, BVS có đăng ký cùng mua và bán 300.000 cổ phiếu TLG nhưng chỉ giao dịch bán được lượng cổ phiếu nói trên do mức giá mua, bán không theo đúng như dự kiến. Hiện tại BVS vẫn còn nắm giữ 1.131.360 cổ phiếu TLG, tương đương 7,3% vốn điều lệ. Thanh Loan