Bụp dấm (tên khoa học: Hibiscus sabdariffa. L), họ bông Malvaceae. Cây cao 1m - 1,5m, thân cứng, cây phân cành nhiều. Lá chia thùy hình chân vịt, ít lông. Hoa tròn màu trắng, nhụy đỏ tươi, cuốn ngắn. Có đài màu đỏ tím. Quả nang, hạt bóng.