Ngày 27.5, Bộ GD-ĐT đã có văn bản xử lý liên kết đào tạo ngành dược của Trường CĐ ASEAN. Đây là văn bản xử lý thứ 3 theo hướng phạt nặng đối với trường này.

Bộ sẽ thu hồi công văn về việc liên kết đào tạo CĐ liên thông các ngành dược và điều dưỡng của trường này tại Trường trung cấp Đại Việt TP.HCM. Bộ cũng yêu cầu nhà trường chấm dứt mọi hoạt động tuyển sinh, đào tạo ngành dược theo hình thức liên kết tại TP.HCM, Nghệ An và các địa điểm khác ngoài trường.

Trường CĐ ASEAN có trách nhiệm kiểm tra, rà soát cho thôi học, hoàn trả kinh phí cho những người không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông; có giải pháp đối với người đủ điều kiện theo quy định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đăng Nguyên