(HNM) - Dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Kim Liên đã được thành phố phê duyệt từ năm 2004. Thế nhưng cho đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, công trình vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục  “án binh bất động” trong khi chủ đầu tư chưa có văn bản trả lời kiến nghị cho các hộ liên quan, gây bức xúc cho người dân khu vực...