Dưới đây là ghi nhận của phóng viên về dự án nhà máy xi măng Phú Sơn tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Video: Bức xúc quanh dự án nhà máy xi măng nghìn tỷ bỏ hoang: