(TNO) Công ty Viettel tại TP.HCM dùng 92.700 vỏ sim điện thoại của Viettel đã qua sử dụng, ghép lại thành một bức tranh lân cao 10m50 (tính luôn chân đế), dài 18m với lời chúc: “Hoa pháo rợp trời lân chầu cửa / Câu phúc lời may đến mọi nhà”.