Tổng Công ty viễn thông quân đội (Viettel) đã hoàn thành ghép một bức tranh Xuân khổng lồ từ 97.200 vỏ sim điện thoại di động sau hơn 2 tháng thực hiện.