Những năm qua, Vĩnh Ngọc đã thực hiện hoàn thành nhiều phần việc quan trọng của quá trình xây dựng Nông thôn mới và từng bước nâng tầm vùng quê nông nghiệp nông thôn trên con đường đô thị hóa.

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện Đông Anh và BCĐ chương trình xây dựng NTM của huyện. Đảng ủy, HĐND-UBND xã Vĩnh Ngọc đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản phục vụ về triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Nhờ công tác triển khai được tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động nhân dân, không thụ động trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn của cấp trên mà chủ động từ nguồn huy động trong dân để đầu tư những tiêu chi mang tính xã hội hóa theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Buc tranh do thi hoa o Vinh Ngoc - Anh 1

Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh. Nguồn: Internet.

Chính vì vậy, Vĩnh Ngọc tiến hành duy tu sửa chữa các tuyến giao thông, thủy lợi; phong trào vận đông phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị hóa được người dân nhiệt tình ủng hộ. Chính vì vậy, ý thức chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất và hiệu quả sản lượng cao được áp dụng rộng rãi trong khu vực dân cư.

Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt; giáo dục đào tạo, xã hội hóa giáo dục được nâng lên. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Sản xuất phát triển, thu nhập người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng kinh tế được đầu tư nâng cấp. Trật tự xã hội được đảm bảo. Cảnh quan môi trường được sạch đẹp. Quy chế dân chủ được phát huy. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

Từ thực tế xây dựng NTM ở Vĩnh Ngọc cho thấy: Đó là có sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Đảng bộ; sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp giúp đỡ, thường xuyên kiểm tra, tổ chức hành động bằng cả tấm lòng vì một quê hương dân giàu, xã mạnh. Biết kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh xây dựng NTM đó là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp dân hưởng thụ”.

Đặc biệt, xây dựng NTM mới là cả một quá trình dài, trước đó chưa thực hiện. Do đó, trong quá trình vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương. Vận dụng tốt các quy định của cấp trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí đã thực hiện.

Với điều kiện thực tế của Vĩnh Ngọc hiện nay, để đạt mục tiêu đô thị hóa chỉ còn là thời gian. Con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đang ở phía trước. Tuy nhiên, hiện nay Vĩnh Ngọc đang trong bước khởi đầu của quá trình đô thị hóa. Cơ sở vật chất hạ tầng chưa đồng bộ.

Vì vậy, để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược cho đô thị hóa thành công, Vĩnh Ngọc rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cầp từ huyện đến Thành phố. Được như vậy, nội lực và tiềm năng sẵn có của Vĩnh Ngọc sớm được đánh thức.

Trần Thế Huy/KD&PL