LTS: Ngày 25/6/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sạn Hồ Chí Minh, Tập đoàn BCVT Việt Nam đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 (2008). Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người nào đó nói tại sao thế giới cần sự khoan dung”. Em HỒ THỊ QUẾ CHI, sinh năm 1992, học sinh lớp 10 Văn, trường chuyên Bắc Ninh, TP Bắc Ninh đã được Ban Tổ chức đạt giải Nhất của cuộc thi. Sau đây là nguyên văn bức thư của em Hồ Thị Quế Chi và nhận xét của Ban Giám khảo về bức thư đạt giải Nhất này.