[Kênh14] – Hàng này mới bị “bại lộ”, vì hiện chưa thấy xuất hiện trên trang chủ Vertu nữa cơ.