Thưa bác sĩ, tôi đang muốn ăn uống theo một chế độ giảm cân, nhưng nhịn ăn sáng thì không thể, mà ăn sáng thì tôi lo lại càng tăng cân, xin bác sĩ vui lòng chỉ giúp nên ăn bữa sáng thế nào là hợp lý? (Hoàng Anh - Hà Nội).