Được dịch từ "Chicken Soup for the Teenage Soul III", Bùa may mắn gồm có 7 phần: Ý nghĩa thật sự về tình bạn; những cô gái chỉ thích vui đùa; Luôn có mặt bên nhau trong lúc khó khăn; Những giây phút đặc biệt; Những người bạn không trông đợi; Vượt qua chướng ngại; Bạn bà chí cốt.