Một người đàn ông đang được mời mua bộ comple cực rẻ.