CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2016 với chỉ tiêu doanh thu 689,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,6 tỷ đồng (thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái).

BTP dat muc tieu lai truoc thue 88,8 ty dong nam 2017 - Anh 1

Ảnh Internet

Cả năm, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.002 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 60 tỷ đồng, cổ tức 8%.

BTP cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, với chỉ tiêu doanh thu 2.069 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 88,8 tỷ đồng, cổ tức 10%.

Hoàng Anh