Công ty Chứng khoán Beta thông báo về việc thành lập phòng giao dịch Chợ Lớn trực thuộc trụ sở chính Công ty tại địa chỉ: 982-984-986-986A Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP.HCM, thực hiện các hoạt động sau: