Năm 2016, BSI đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 75,06 tỷ đồng và sau 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 94,8% kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BSI - HOSE) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu hoạt động đạt 116,59 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công ty lãi hơn 60 tỷ đồng từ hoạt động môi giới, tăng 65,6% so với cùng kỳ. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ là hơn 24 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lãi từ cho vay các khoản phải thu đạt 26,67 tỷ đồng, tăng 37%. Trong khi đó, doanh thu tư vấn và doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm lần lượt 48,5% và 61,7%.

Chi phí hoạt động quý III/2016 của BSI đạt hơn 49 tỷ đồng, tăng mạnh 49,6% so với quý III/2015. Doanh thu hoạt động tài chính lên gần gấp đôi so với cùng kỳ và đạt 1,18 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm mạnh 30,3% xuống mức hơn 20,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng 15% và đạt hơn 20,7 tỷ đồng.

Kết quả, BSI lãi sau thuế quý III/2016 hơn 27,3 tỷ đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

BSI lai sau thue 9 thang hon 71 ty dong, giam 21% so voi cung ky - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, công ty lãi trước và sau thuế hơn 71 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Năm 2016, BSI đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 75,06 tỷ đồng và sau 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 94,8% kế hoạch năm.