Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo số 09/CV-BTSC ngày 14/01/2011 của CTCP Dịch vụ Bến Thành về việc giải trình giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp (chi tiết tại tài liệu đính kèm). Tài liệu đính kèm: BSC: Giải trình tăng trần 5 phiên liên tiếp