Báo cáo tài chính quý III/2016 mà CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) vừa công bố cho thấy, Công ty đạt 116,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, 27,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

BSC dat 27,3 ty dong loi nhuan trong quy III - Anh 1

So với cùng kỳ năm ngoái, tuy mức doanh thu này cao hơn, nhưng lợi nhuận lại thấp hơn (cùng kỳ năm ngoái đạt 34,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Điểm tích cực trong bức tranh doanh thu quý III/2016 của BSC là doanh thu môi giới tăng mạnh, khi đạt hơn 40,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 24,4 tỷ đồng, nhưng do chi phí hoạt động tăng, nên lợi nhuận sụt giảm. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, BSC đạt 308,7 tỷ đồng doanh thu, 71,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (cùng kỳ năm trước đạt 90,3 tỷ đồng).

Đáng chú ý trong kỳ công bố báo cáo tài chính quý III/2016, BSC công bố thông tin báo cáo này bằng cả tiếng Anh.

H.Hòe