(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) cho biết đã giao dịch 857,675 cp của HBC, LGL và SCD trong thời gian từ ngày 02/12/2010 đến 28/01/2011 .

Cụ thể, BSC, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) đăng ký mua và bán đồng thời 200,00 cp HBC nhưng chỉ mua được 12,005 cp và bán 140,510 cp do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, BSC giảm nắm giữ xuống còn 272,857 cp, chiếm 1.68%. Cùng thời gian trên, BSC cũng đã mua được 367,520 cp và bán 254,200 cp của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HOSE: LGL) trong tổng số đăng ký mua và bán đồng thời 500,000 cp. Sau giao dịch, BSC nâng số lượng nắm giữ lên 1,510,507 cp, chiếm 10.79% vốn LGL. Ngoài ra, ngày 25/01, BSC cũng đã mua 83,440 cp của CTCP Nước giải khát Chương Dương (HOSE: SCD), nâng số lượng nắm giữ lên 509,400 cp, chiếm 6%.