Đĩa đơn đầu tiên của album thứ ba mang tên Ready for Romance,

Brother Louie -Modern Talking - Anh 1