Ngày hôm qua tòa án Los Angeles yêu cầu Britney phải trả 400,000 USD cho các luật sư và người quản lý của cô