(Vitinfo) - Dù vẫn đang trong thời gian đấu tranh giành quyền chăm sóc hai con nhưng Britney Spears vẫn muốn giúp toàn bộ trẻ em trên thế giới bằng việc bán đấu giá bản copy có chữ ký CD mới nhất của cô, Blackout.