Đó là khẳng định của Thanh tra Bộ Xây dựng tại Kết luận thanh tra số 309 về công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban Quản lý (BQL) dự án (D.A) Đường thủy, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và các D.A. Riêng số tiền thanh toán sai là trên 1 tỷ đồng.

BQL cac D.A Duong thuy: Sai sot lam tang gia goi thau gan 80 ty dong - Anh 1

D.A đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 1), 1 trong 3 D.A được thanh tra. Ảnh: Trần Quý

Thanh tra Bộ Xây dựng đã yêu cầu BQL và các bên liên quan chấn chỉnh và khắc phục những sai sót. Đối với công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công), dự toán giá gói thầu xây dựng công trình: Tính sai tăng khối lượng tại một số hạng mục công trình; dự toán áp giá vật liệu xi măng, thép tròn, thép tấm, cọc ván thép, đá hộc… chưa phù hợp; dự toán áp đơn giá, định mức chưa phù hợp với thành phần, tính chất công việc và một số nguyên nhân khác; làm tăng giá trị dự toán (giá gói thầu) số tiền trên 79,7 tỷ đồng; nghiệm thu sai tăng khối lượng cát lấp sau kè, đá hộc lát mái, bê tông trụ, đá kê gối, chiều dài cọc khoan nhồi, cát đắp K98 đường đầu cầu… dẫn đến thanh toán sai tăng trên 1 tỷ đồng.

Hồ sơ mời thầu không quy định cụ thể cách tính theo báo cáo tài chính hay theo các hợp đồng xây lắp hoặc hóa đơn VAT của nhà thầu để so sánh, thiếu quy định hiệu chỉnh sai lệch giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính, một số khối lượng của tiên lượng mời thầu sai lệch với hồ sơ thiết kế, không mời riêng các giá trị tạm tính để có cơ sở nghiệm thu thanh toán; tổ chuyên gia chấm thầu chưa làm rõ về nhân sự của hồ sơ dự thầu: Giám đốc D.A không có chứng chỉ đã được đào tạo theo quy định…

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình còn thiếu một số biên bản nghiệm thu một số hạng mục; vật liệu đầu vào: Sắt thép, xi măng, cáp dự ứng lực, phụ gia, nhựa đường… chưa đủ các thí nghiệm tần suất đầu vào và các chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất.

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, BQL D.A Đường thủy và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục các sai sót nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

Xử lý về kinh tế, tổng giá trị do lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công), dự toán xây dựng công trình chưa đúng quy định, làm tăng giá gói thầu trên 79,7 tỷ đồng. Trong đó, D.A phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6), trên 22,7 tỷ đồng; D.A phát triển hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - Hợp phần B và D trên 55,5 tỷ đồng; D.A đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 1), trên 472 triệu đồng. Do giá trúng thầu nhỏ hơn giá dự toán phê duyệt sai khi giảm trừ theo nội dung của đoàn thanh tra nên không phải phê duyệt lại dự toán (giá gói thầu).

Giảm trừ số tiền trên 1 tỷ đồng khi thanh, quyết toán do nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định. Trong đó, D.A WB6 trên 119 triệu đồng; D.A WB5 - Hợp phần B và D trên 737 triệu đồng và D.A kênh Chợ Gạo (giai đoạn 1) trên 169 triệu đồng.

Trần Quý