Như thường lệ đồng hành cùng những mẫu xe khủng, xe mới ... trong suốt thời gian triển lãm VMS 2016 là những bóng hồng xinh đẹp không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 1

Honda Civic thế hệ mới lần đầu ra mắt Việt Nam

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 2

Người mẫu cá tính bên Mazda CX-3

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 3

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 4

Bóng hồng thả dáng bên chiếc Chevrolet Camaro SS

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 5

Bên chiếc MPV Kia Sedona

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 6

Sedan tiêu chuẩn hạng sang mới của Kia là Quoris

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 7

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 8

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 9

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 10

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 11

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 12

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 13

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 14

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 15

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 16

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 17

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 18

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 19

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 20

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 21

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 22

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 23

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 24

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 25

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 26

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 27

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 28

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 29

Bong hong khoe sac tai trien lam oto Viet Nam - VMS 2016 - Anh 30