Dài 4,2 m, nặng khoảng 26 kg, bốn con rắn được trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang) chăm sóc phục vụ việc lấy nọc nghiên cứu.

Bon con ran ho mang 'khung' o mien Tay - Anh 1