UBND TP.Việt Trì đã có văn bản số 597/UBND - GPMB  gửi Báo Lao Động trả lời khiếu nại của các hộ kinh doanh ở 12 kiốt,  phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì về việc thu hồi kiốt để giao đất cho Cty TNHH thương mại Ngọc Lĩnh xây dựng trụ sở.