(GD&TĐ) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn các Sở Giáo dục&Đào tạo thực hiện một số nội dung cụ thể để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên GV mầm non, phổ thông và giáo dục từ xa năm học 2013 - 2014.

(GD&TĐ) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn các Sở Giáo dục&Đào tạo thực hiện một số nội dung cụ thể để triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên GV mầm non, phổ thông và giáo dục từ xa năm học 2013 - 2014.

Ảnh: MH

Theo đó, công tác bồi dưỡng thường xuyên GV mầm non, phổ thông và GDTX của năm học này cơ bản tiếp tục thực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đã thực hiện năm học trước và hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm mới của hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm nay là, các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ sẽ chủ yếu tổ chức theo hình thức website, diễn đàn.

Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở cần hướng dẫn giáo viên phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo hình thức này và có biện pháp quản lí việc tham gia bồi dưỡng của giáo viên để đảm bảo hiệu quả.

Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo hình thức website, diễn đàn do Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của các Cục, Vụ và các Chương trình, Dự án thuộc Bộ.

Các Sở Giáo dục&Đào tạo cần chủ động liên hệ với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) để được hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo hình thức Website, diễn đàn tại địa phương.

Để tạo điều kiện cho các Sở chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổng hợp và gửi kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các Cục, Vụ, Chương trình, dự án thuộc Bộ.

Các Sở Giáo dục&Đào tạo căn cứ kế hoạch bồi dưỡng này, đồng thời xác định những nội dung chuyên đề bồi dưỡng đáp ứng như cầu của địa phương để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.

Các Sở Giáo dục&Đào tạo gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012 - 2013 và Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014 về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trước ngày 30/6/2013.

Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, các cơ sở GD cần trao đổi kịp thời về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo địa chỉ: Tòa nhà 8c, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Quân Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đ/c Đặng Văn Bình, ĐT: 04.36230502, DĐ: 098.5160980.

Bảo Minh