“Sách là nguồn tri thức vô tận, vô giá. Làm lãnh đạo, nếu chỉ biết đắm đuối đọc văn bản, đọc nghị quyết mà không đọc sách là một thiếu sót. Rất nhiều kiến thức tôi ứng dụng trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo là học từ sách. Tôi đổi mới là nhờ tôi đọc sách…”, Bí thư Quận ủy quận 1 TPHCM Lê Bá Cần chia sẻ.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục nhà đất tại UBND quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

° PV: Chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tại quận 1 phải chăng cũng từ tư tưởng đổi mới đó?

° Đồng chí LÊ BÁ CẦN: Ý thức CCHC ở quận 1 đã có từ lâu, từ nhiều đời lãnh đạo trước. Tôi nhớ ngay từ năm 1997, quận đã thực hiện đổi mới tại UBND quận qua việc ứng dụng ISO trong công tác quản lý.

Tính đến nay, riêng UBND quận đã ứng dụng hơn 20 phần mềm trong quản lý… Nhìn chung, tại quận 1, lãnh đạo nhiệm kỳ nào cũng đặc biệt quan tâm đến CCHC, dù mỗi người thể hiện mỗi góc độ khác nhau. Riêng tôi trăn trở: Vì sao quận đã liên tục CCHC nhưng dân vẫn còn than phiền, cán bộ vẫn còn nhũng nhiễu? Do vậy, từ tháng 6-2006, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 đã chọn phương án học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện làm điểm tại UBND quận.

Tiếp theo, Chỉ thị 06 của Trung ương càng tạo động lực để việc học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ được quán triệt sâu rộng trong cả hệ thống chính trị của quận, đặc biệt học Bác về sửa đổi lề lối làm việc. Và tư tưởng đổi mới đã được Quận ủy quận 1 quán triệt sâu rộng trong toàn quận. Mỗi cơ quan, đơn vị căn cứ vào đặc điểm tình hình cơ quan mình, chọn nội dung để đổi mới trong quản lý nói chung và thực hiện CCHC nói riêng.

Theo tôi, việc cải cách phải đi sâu vào con người bằng cách tác động vào ý thức của người cán bộ. Quận đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình đào tạo để nâng chất cán bộ. Ngoài nghiệp vụ chuyên môn, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng tư duy và kỹ năng sống cho cán bộ vì khi có kỹ năng tốt sẽ hành xử công việc theo hướng tích cực.

° Thưa đồng chí, nhiều ý kiến cho rằng, CCHC tại quận 1 cần làm thay đổi bên trong hơn là thay đổi hình thức?

° Tôi hoàn toàn tán thành quan điểm này. Như việc đánh giá sự hài lòng của người dân không chỉ thực hiện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND quận như hiện nay mà sắp tới còn triển khai lắp đặt hệ thống chấm điểm cán bộ tới phòng tiếp dân của chủ tịch UBND quận và tất cả các phòng ban đang thực hiện nhiều thủ tục liên quan đến người dân.

° Với những gì Quận ủy quận 1 đã làm, đồng chí có cho rằng bộ máy mình đã trong sạch?

° Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận hiện nay, tôi tương đối hài lòng. Ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh của anh em ngày càng được nâng chất. Tuy nhiên, tôi không dám khẳng định bộ máy của mình đã loại trừ hết những cán bộ còn quan liêu, còn phiền hà, gây khó dễ dân. Vấn đề là cần thời gian trải nghiệm để tiếp tục đánh giá.

° Đánh giá chung tình hình hiện nay tại các quận – huyện cho thấy, ở lĩnh vực nhà đất, xây dựng, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn vẫn còn cao. Theo đồng chí, nguyên nhân do đâu?

° Tỷ lệ giải quyết đúng hạn thủ tục nhà đất tại quận 1 đạt khá cao, trên 90%. Có những hồ sơ giải quyết tròn trịa thậm chí trước hạn. Đối với những hồ sơ trục trặc là do tính pháp lý phức tạp nên cần phải kiểm tra lại.

° Nhưng thực tế người dân còn bị yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần đối với thủ tục xây dựng, nhà đất?

° Tôi cho rằng, việc cán bộ Phòng TN-MT quận 1 yêu cầu bổ sung hồ sơ ở lĩnh vực nhà đất là yêu cầu chính đáng, do trong quá trình thụ lý, nghiên cứu phát sinh chứ không có chuyện cố tình gây khó dễ để kiếm chác. Thậm chí thói quen kẹp tiền bồi dưỡng cán bộ trong hồ sơ cũng đã được loại bỏ ở Phòng TN-MT quận 1. Tuy nhiên, như tôi đã nói, cũng không thể nào loại trừ, tiêu diệt được hết tiêu cực trong bộ máy. Chính việc đào tạo, bồi dưỡng nâng chất cán bộ, bồi dưỡng kỹ năng sống mới tạo cho người cán bộ có ý thức phục vụ tốt hơn.

° Vai trò cấp ủy như thế nào trong công tác giám sát CCHC tại quận 1?

° Ngoài giám sát theo quy định chung, từ tháng 7-2010, Quận ủy quận 1 có xây dựng bộ tài liệu phân tích công việc của chủ tịch UBND phường và các chuyên viên, có tất cả 191 đầu việc. Căn cứ tình hình thực tiễn, bộ tài liệu này thường xuyên được cập nhật bổ sung, sửa đổi. Bộ tài liệu này mô tả cụ thể, rõ ràng trách nhiệm, công việc của từng người cán bộ và được công khai hóa nên đây cũng cơ sở để tập thể kiểm tra, giám sát lẫn nhau.

VÂN ANH thực hiện