Dự khai giảng “Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh khóa 30” sáng 4/3 tại Học viện Quốc phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiên Nhân khẳng định, đây là nội dung đào tạo rất quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao tư duy chiến lược về quốc phòng an ninh, đồng thời là nhiệm vụ chính trị trung tâm, quan trọng trong công tác giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng.