(SGGP).- Bộ Tư pháp cho biết sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư từ ngày 27-7 đến ngày 29-7-2009 tại TPHCM.

Chương trình bồi dưỡng bao gồm những vấn đề thiết thực cho các luật sư trong quá trình hành nghề, như kỹ năng hành nghề luật liên quan đến việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài; kỹ năng hành nghề luật sư liên quan đến huy động vốn từ thị trường vốn; giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm; kỹ năng giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài… A.PHƯƠNG