Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 15/10/2016 ước tính tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 736 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách của 10 tháng đạt thấp trong khi chi ngân sách đang vượt so với thu.

Boi chi ngan sach uoc tinh hon 188 nghin ty dong trong do 122 nghin ty dung de tra no - Anh 1

Thu ngân sách giảm do giá dầu giảm

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2016 ước tính đạt 736,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,59% dự toán năm.

Trong đó thu nội địa đạt 590,4 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 111,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê lý giải, Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu giảm, đồng thời việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) làm giảm thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 61,2 nghìn tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 32 nghìn tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 51,6 nghìn tỷ đồng; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 115,5 nghìn tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 118,2 nghìn tỷ đồng.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 148,7 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 58% dự toán năm, chủ yếu do các tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu, khí, than, khoáng sản và thủy điện gặp khó khăn.

Hơn 122 nghìn tỷ đồng chi trả nợ

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/10/2016 ước tính đạt 924,8 nghìn tỷ đồng, bằng 72,63% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 154,1 nghìn tỷ đồng.

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 643,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,1%.

Chi trả nợ và viện trợ đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán năm.

Như vậy, tính đến thời điểm 15/10/2016, bội chi ngân sách ước đạt 188,4 nghìn tỷ đồng

>> TS Nguyễn Đình Cung: "Mỗi thập kỷ sẽ mất 1 điểm phần trăm tăng trưởng"