Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng; kũy kế 9 tháng năm 2016, thu NSNN đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015.

Thông tin trên được Bộ Tài chính công bố tại buổi họp báo quý III/2016 diễn ra chiều 11/10.

Theo đại diện Bộ Tài chính, số thu trên được coi là khá tích cực trong bối cảnh thu NSNN gặp nhiều khó khăn.

Trong đó, thu nội địa lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 79,3% dự toán năm, tăng 18%). Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Boi chi ngan sach 9 thang vuot hon 152.000 ty dong - Anh 1

Thu NSNN 9 tháng ước đạt 718,3 nghìn tỷ đồng (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

“Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán)”, đại diện Bộ Tài chính cho hay. Chẳng hạn, thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác ngân sách đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Đáng chú ý, thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm, giảm tới 41,9% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế 9 tháng ước đạt 194,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (89 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán năm, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 9 tháng là 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán năm, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước là 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Với tình hình thu-chi trên, bội chi NSNN 9 tháng ước là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Về huy động vốn nước ngoài, trong tháng 9 đã ký kết 1 hiệp định vay mới nước ngoài của Pháp với trị giá 58,4 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm đã ký kết 31 hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.880 triệu USD.

Cũng trong tháng 9, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài đạt khoảng 266 triệu USD tương đương 5.834 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2016 đã giải ngân 2.522 triệu USD tương đương 55.182 tỷ đồng (đạt 56% so với kế hoạch cả năm).

Về công tác trả nợ nước ngoài, trong tháng 9, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10.198 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2016 tổng giá trị chi trả nợ là 176.827 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 140.183 tỷ đồng, nước ngoài là 36.644 tỷ đồng).

Hương Thủy