Từ tháng 3 tới, Bộ Y tế sẽ tiến hành thanh tra việc thu viện phí tại một số bệnh viện. Bên cạnh đó, vấn đề "phong bao, phong bì" cũng được đoàn kiểm tra lưu ý tới.