Ngày 2/11, Bộ Y tế - Cục Quản lý khám, chữa bệnh ra công văn khẩn số 280/KCB-QLCL yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các thày thuốc giỏi, đảm bảo đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, nhẳm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất.

Bo Y te ra cong van khan chi dao ve viec cuu chua nguoi bi nan trong vu chay o quan karaoke - Anh 1

Bên cạnh đó, Sở Y tế tổng hợp báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, phòng chống thảm họa, tai nạn do cháy nổ.

Đồng thời, cùng ngày, Bộ Y tế - Cục Quản lý khám, chữa bệnh ra công văn khẩn số 1280/KCB-QLCL yêu cầu Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các thày thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, nhằm bảo đảm việc cứu chữa được kịp thời và có hiệu quả cao nhất. Đề nghị Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tổng hợp báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, phòng chống thảm họa, tai nạn do cháy nổ.

P.V