(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (Đồng Tháp) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp quy định về phân chia khối lượng - giá trị gói thầu trong trường hợp nhà thầu tham gia dự thầu là liên danh.

Trong hoạt động đấu thầu, nếu nhà thầu tham gia dự thầu hoặc đề xuất nhận thầu là liên danh mà trong thỏa thuận liên danh có phân chia thành viên đứng đầu và thành viên liên danh mỗi đơn vị sẽ thực hiện 50% khối lượng - giá trị của gói thầu nếu trúng thầu. Ông Châu muốn được biết việc phân chia khối lượng - giá trị gói thầu cho các liên danh như vậy có đúng quy định không?

Vấn đề ông Ngọc Châu hỏi, Bộ Xây dựng giải đáp như sau:

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, việc phân chia quyền hạn, trách nhiệm, khối lượng công việc và giá trị tương ứng đối với từng thành viên được thỏa thuận trong hợp đồng liên danh.

Trường hợp, các thành viên trong liên danh thống nhất đề nghị người đứng đầu liên danh để thay mặt liên danh thực hiện một số công việc theo yêu cầu thì phải quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của người đó và không phụ thuộc vào khối lượng công việc thực hiện của nhà thầu liên danh đó trong liên danh.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân