Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, sáng 23/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT & DL) chính thức khai trương trực tuyến hệ thống dịch vụ công mức độ 3.

Bo VH,TT&DL khai truong he thong dich vu cong muc do 3 - Anh 1

Đến nay, Bộ VH,TT& DL đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương, triển khai tại 5 đơn vị là: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Nghệ thuật biểu diễn. Địa chỉ để công dân và doanh nghiệp truy cập thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử của Bộ ( http://www.bvhttdl.gov.vn ) hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn .

Dưới sự hướng dẫn, phối hợp của Cổng thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL đã kết nối thủ tục “Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim” của Cục Điện ảnh liên thông với Cổng dịch vụ Công quốc gia (trong giai đoạn thử nghiệm). Cục Điện ảnh cho biết, đến nay Cục đã tiếp nhận và giải quyết 6 hồ sơ “Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim” thành công trên Cổng dịch vụ trực tuyến của Bộ. Nhân dịp khai trương hệ thống dịch vụ công mức độ 3, Cục Điện ảnh cũng đã trao giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất phim cho 2 doanh nghiệp mới đăng ký gần đây.

Theo ông Đỗ Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL): Khi chưa có dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim được Cục Điện ảnh giải quyết trong 30 ngày. Với dịch vụ công trực tuyến, thời gian giải quyết mỗi hồ sơ rút ngắn xuống còn 12 ngày. Công dân và doanh nghiệp đăng ký các thủ tục hành chính chỉ cần trải qua 3 bước: Truy cập đăng ký dịch vụ công; Cơ quan Nhà nước xử lý hồ sơ; Trả kết quả cho công dân, doanh nghiệp.

Quỳnh Như