Sáng ngày 17/10, tại buổi họp báo về công tác tư pháp quý 3/2016 của Bộ Tư pháp, ông Đỗ Đức Hiển, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ này cho biết, hiện Bộ đang phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác liên ngành do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì tiến hành rà soát, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung một điều khoản của Bộ Luật Hình sự (BLHS) năm 2015.

Bo Tu phap thong tin ve huong sua doi, bo sung Bo Luat Hinh su nam 2015 - Anh 1

Quang cảnh buổi họp báo về công tác tư pháp quý 3/2016 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung mức định lượng trong các khung của một số điều luật nhằm bảo đảm sự nối tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chống chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm. Cụ thể, dự thảo Luật đã điều chỉnh mức định lượng tại các điều, khoản thuộc cấu thành một số tội phạm về kinh tế, môi trường, ma túy, xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và một số tội khác. Đặc biệt, dự thảo Luật đã điều chỉnh mức định lượng về khối lượng, thể tích các chất ma túy tại các khoản của các điều luật để tránh trùng lặp và phù hợp với thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử từ trước đến nay, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Ngoài ra, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung mức hình phạt trong các khung của một số điều luật để bảo đảm sự phân hóa rõ, hợp lý mức độ trách nhiệm giữa các trường hợp phạm tội khác nhau. Cụ thể, dự thảo Luật đã điều chỉnh mức hình phạt trong các khung hình phạt của một số điều luật liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm an toàn giao thông và trật tự công cộng nhằm bảo đảm phân hóa chính sách xử lý đối với từng trường hợp phạm tội, nhất là giữa trường hợp phạm tội đã gây ra hậu quả với trường hợp phạm tội có khả năng gây ra hậu quả.

Cũng theo ông Đỗ Đức Hiển, dự thảo Luật đã đề cập đến việc sửa đổi, bổ sung yếu tố cấu thành của một số tội phạm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đối với những sửa đổi, bổ sung quy định về viện dẫn, các từ ngữ dùng trong điều luật tại 41 điều khoản sẽ bảo đảm tính chính xác, logic, rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc giải thích và áp dụng các quy định trong thực tiễn.

Trong quý IV năm 2016, Bộ Tư pháp cũng sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, giải trình, hoàn thiện, trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIV xem xét thông qua đối với dự thảo Luật đấu giá tài sản; cho ý kiến đối với 02 dự án Luật là Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Báo cáo Chính phủ về công tác Thi hành án năm 2016…

Phúc Khang