ND - Ngày 4-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an, đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức có hiệu quả việc học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành cho nên tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật tốt, tinh thần phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm. Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã kết nạp 544 đảng viên mới và chuyển 568 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức đúng thời hạn; mở năm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng kết nạp Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới... Phát biểu ý kiến tại đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nêu rõ, trong tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của bọn tội phạm hình sự, nhất là các loại tội phạm có tổ chức băng ổ, nhóm còn nghiêm trọng, nhiều loại tội phạm mới xuất hiện mang tính chất xuyên quốc gia đã tác động đến thế hệ thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, gây nguy hại về vật chất và làm băng hoại giá trị truyền thống đạo đức, gây nhức nhối trong nhân dân. Trước bối cảnh trên, Đảng bộ Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp trước đây, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ (ngày nay) chủ động tham mưu đề xuất Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ nhiều vấn đề quan trọng, mang tính chiến lược; đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Cảnh sát bảo vệ, CSCĐ. Có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, củng cố và kiện toàn về mọi mặt. * Ngày 4-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an về công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cảnh vệ, đề ra nhiều giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở trong nước cũng như ở nước ngoài, các cuộc mít-tinh, hội nghị lớn; phối hợp, hướng dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn mười triệu lượt người là đồng bào trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện và chấp hành Điều lệnh Công an Nhân dân luôn được chú trọng. Đại hội đề ra các nhiệm vụ cụ thể nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi đối tượng cảnh vệ, trước mắt tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Diễn đàn Cấp cao ASEAN lần thứ 17, Đại hội XI của Đảng... Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an về công tác chỉ đạo công tác Cảnh vệ trong toàn quốc bảo đảm thống nhất, phối hợp tốt với các lực lượng trong và ngoài ngành để tạo ra sức mạnh tổng hợp, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ... Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng hoàn thiện và luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch bảo vệ. * Ngày 4-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2015. Dự đại hội có đồng chí Võ Đức Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư. Năm năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo Tập đoàn (trước là Tổng công ty Hóa chất Việt Nam) tổ chức, sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, hoàn thành vượt bậc các mục tiêu kinh tế - xã hội. Mỗi năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hơn 12%; doanh thu tăng 19,5%; lợi nhuận tăng 54%; nộp ngân sách tăng 32%. Trong năm năm, Tập đoàn đã đầu tư xây dựng gần 200 công trình, dự án với tổng giá trị đạt 19 nghìn tỷ đồng, góp phần cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường. Tính đến nay, giá trị tài sản của Tập đoàn đạt 25 nghìn tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với năm năm trước. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy quan tâm thường xuyên có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai thực hiện toàn diện, thiết thực. Nhiệm kỳ tới, đại hội xác định mục tiêu: Giữ vững, nâng cao vai trò, đẩy mạnh đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty, đơn vị thành viên. Mỗi năm, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 16-17%; giá trị sản xuất, kinh doanh tăng 17%; doanh thu tăng 17%; lợi nhuận đạt ba nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách tăng hơn 10%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15-20%... Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể... bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh. PV