(ICTPress) - Bên cạnh việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước (CQNN), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cũng đã rất chú trọng tới công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh các cơ quan, tổ chức ứng dụng CNTT điển hình, hiệu quả.

(ICTPress) - Bên cạnh việc ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước (CQNN), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cũng đã rất chú trọng tới công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh các cơ quan, tổ chức ứng dụng CNTT điển hình, hiệu quả.

Với mục tiêu này, sáng nay 19/6, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức trao giải thưởng “Ứng dụng CNTT trong CQNN” năm 2011.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai trao 6 giải thưởng chính

Giải thưởng “Ứng dụng CNTT trong CQNN” được tổ chức thường niên từ năm nay với mục đích xét và trao tặng cho các tổ chức, cơ quan nhà nước từ trung ương đến cơ sở có thành tích nổi bật trong việc ứng dụng CNTT-TT phục vụ hoạt động CQNN cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi lễ trao giải thưởng Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết giải thưởng tôn vinh các CQNN có thành tích nổi bật trong ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử.

Nhiệm vụ chính của CNTT trong giai đoạn tới rất vinh dự và cũng rất nặng nề. Phải phát triển làm sao để CNTT-TT thực sự trở thành phương tiện, môi trường và thành động lực thiết thực vào công cuộc CNH-HĐH đất nước. Trước mắt phải góp phần vào tái cấu trúc cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành công nhất trong thời gian tới. Các CQNN phải gương mẫu đi đầu trong phát triển ứng dụng CNTT. Qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường CNTT phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị.

Về kết quả giải thưởng, Ban Tổ chức đã trao 6 giải thưởng chính và 4 giải thành phần đã được trao tặng như sau:

Hạng mục giải thưởng chính:

- CQNN cấp Bộ ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cơ quan trung ương, tổ chức chính trị - xã hội ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: Ban Tuyên giáo Trung ương

- CQNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: TP. Đà Nẵng

- CQNN cấp Tổng cục, Cục và tương đương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- CQNN cấp Sở ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng.

- CQNN cấp Quận, huyện ứng dụng CNTT hiệu quả nhất: UBND TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Hạng mục Giải thưởng thành phần:

- CQNN cấp Bộ có Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) cung cấp đầy đủ thông tin nhất: Bộ TT&TT

- CQNN cấp Bộ cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả nhất: Bộ Ngoại giao

- CQNN cấp tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương có website/portal cung cấp đầy đủ thông tin nhất: tỉnh Thừa Thiên Huế

- CQNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả nhất: tỉnh An Giang.

HM