Theo Bộ trưởng, số liệu báo cáo đều tuân theo quy trình chặt chẽ, được lấy từ hệ thống thống kê Nhà nước sau đó phân tích theo quy định của luật.

Trong phiên họp Quốc hội vừa rồi, các đại biểu có bày tỏ băn khoăn về báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ "bình yên" quá và có nghi ngờ về số liệu trong báo cáo Chính phủ đưa ra có mâu thuẫn.

Về vấn đề này, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra trưa nay (26/5), Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, báo cáo Quốc hội, Trung ương Đảng, hay Chính phủ, đều tuân theo quy trình chặt chẽ, số liệu báo cáo phần nhiều lấy từ hệ thống thống kê Nhà nước sau đó phân tích theo quy định của luật, văn bản dưới luật rất chặt chẽ.

"Cũng có một số số liệu không phải lấy từ hệ thống thống kê Nhà nước, mà cũng có một số số liệu mang tính điều hành nhưng về cơ bản các số liệu khi báo cáo ra Quốc hội, Trung ương, Chính phủ đều được xem xét thận trọng, và dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, và được quy định bởi các văn bản pháp luật chặt chẽ", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cũng nói thêm rằng, số liệu đó có đáng tin cậy hay không, có mâu thuẫn hay không thì các ý kiến phân tích (nếu có) chỉ ra thì Chính phủ hết sức cầu thị, tiếp thu và xem xét tại sao có những số liệu không đủ cơ sở, mâu thuẫn nhau, nếu do công tác thống kê còn có vấn đề gì thì sẽ chấn chỉnh.

"Tôi xin khẳng định Chính phủ không bao giờ không trung thực khi báo cáo với Quốc hội. Chính phủ nhìn nhận nghiêm khắc những khuyết điểm, yếu kém để rút kinh nghiệm, để làm tốt hơn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Dân Việt