Nói về thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đối với những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng (nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương), trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay 27-10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ tổ chức triển khai sớm.

Bo truong Tran Tuan Anh: Se to chuc trien khai som ket luan ve sai pham cua ong Vu Huy Hoang - Anh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: khi nào nhận được kết luận chính thức chúng tôi sẽ tổ chức họp để triển khai thực hiện.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ tổ chức thực hiện kết luận của UBKTTƯ với vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng như thế nào?

Đây là kết luận của UBKTTƯ mới thông qua, khi nào nhận được kết luận chính thức chúng tôi sẽ tổ chức họp để triển khai thực hiện.

Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được bằng đường văn bản chính thức. Về tinh thần của kết luận này chúng tôi đã nắm được. Chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức họp sớm để triển khai thực hiện kết luận của UBKTTƯ.

Ngay từ quá trình kiểm điểm sơ bộ, từ giai đoạn kiểm tra đầu tiên chúng tôi đã xác định, làm rõ những sai phạm. Trong kết luận của UBKTTƯ đã thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu, cũng như những cá nhân trong Ban Cán sự.

Sai sót, sai phạm thể hiện rõ trong quá trình nghiên cứu, vận dụng các quy định của pháp luật, các hướng dẫn về thực hiện công tác cán bộ chưa đầy đủ, toàn diện.

Đồng thời chưa có cách hiểu đầy đủ, phù hợp với bối cảnh chung của xã hội và công tác quản lý Nhà nước. Vì vậy, trong một số quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển cũng bộc lộ một số trường hợp vi phạm.

Việc vi phạm tới đâu, sai phạm tới đâu, trách nhiệm của ai trong quy trình đó, rồi cách xử lý đối với những đối tượng liên quan đến các quyết định nhân sự đó thì thẩm quyền, quy trình sẽ được các cơ quan liên quan dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng sẽ làm rõ và đề xuất hướng xử lý cho phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBKTTƯ.

Tất cả các giải pháp của chúng tôi đều hướng vào việc khắc phục các khuyết điểm mang tính hệ thống, đặc biệt là những vấn đề tồn tại ở Ban cán sự Đảng cũng như các đơn vị có liên quan, cá nhân có liên quan.

Giải quyết của chúng tôi là hướng tới khắc phục toàn diện những bất cập, tồn tại trong cách chỉ đạo điều hành cũng như trách nhiệm của Ban cán sự Đảng chứ không phải vào câu chuyện cụ thể.

Tuy nhiên, câu chuyện cụ thể của đồng chí nào, của ông Vũ Quang Hải hay cá nhân nào khác cũng nằm trong chu trình chung đó.

Tất nhiên dư luận xã hội đã có rất nhiều, chúng ta có trách nhiệm phải lắng nghe dư luận xã hội và đối chiếu lại khuôn khổ, quy định pháp lý nhà nước, vai trò trách nhiệm cũng như cách thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước của cơ quan đó, trong đó có Bộ Công Thương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Vì vậy, bất cứ giải pháp nào chúng tôi nói phải tính đến yếu tố toàn diện đó, những nguyên tắc chung đó, cũng đồng thời, giải quyết, khắc phục những sai phạm, vi phạm trong thời gian qua một cách có hệ thống.

Thưa Bộ trưởng, quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải có bị thu hồi?

Quan điểm của chúng tôi là tiếp thu đầy đủ các kết luận của UBKTTƯ, với nguyên tắc sai đâu sửa đó.

Còn sai phạm đến đâu, hình thức xử lý đến đâu, đặc biệt hướng giải quyết cụ thể như thế nào phải đợi các cơ quan chức năng căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xử lý cho phù hợp.

Về mặt Đảng đã có những kiến nghị cụ thể, nhưng về mặt Nhà nước thì ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu thì có thể xử lý như thế nào?

Tôi không thể bình luận việc này vì tôi không có thẩm quyền quản lý vấn đề này.

Nhưng như tôi đã nói, ở đây rất là rành mạch, UBKTTƯ đã kết luận về kỷ luật Đảng đối với các tập thể, cá nhân của Bộ Công Thương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, thì phải chấp hành và thực hiện.

Còn về trong nội dung kết luận nêu rất rõ, tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức việc kiểm điểm trách nhiệm và có các hình thức xem xét xử lý trách nhiệm phù hợp với những vi phạm, sai phạm nếu có như kết luận đã nêu.

Đồng thời, có biện pháp xử lý những tồn tại liên quan đến công tác cán bộ, cũng như trường hợp cụ thể và Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông!

Thái Bình (ghi)