Chiều 01/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ. Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Bo truong Quoc phong lam viec voi Ban Co yeu Chinh phu - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cơ yếu Chính phủ và những ý kiến của các cơ quan tham mưu Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong Ban Cơ yếu Chính phủ về thành tích đã đạt được trong những năm vừa qua.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng xây dựng tình đoàn kết, xây dựng ngành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là công tác tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế quản lý ngành cơ yếu trong phạm vi toàn quốc.

Năm 2011, Luật Cơ yếu đã được Quốc hội thảo luận và nhất trí cao. Khi xây dựng Luật An toàn thông tin, Ban Cơ yếu cũng đã chủ động, kiến nghị một số lĩnh vực, bảo đảm sát thực với chức năng, nhiệm vụ ngành Cơ yếu. Công tác xây dựng văn bản dưới luật cơ bản đã được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ.

Ngành cơ yếu cũng đã làm tốt công tác đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm cho ngành có cơ sở phát triển bền vững, tiếp cận được với khoa học công nghệ hiện đại phục vụ Nhà nước và xây dựng quân đội...

Định hướng cho ngành cơ yếu tiếp tục phát triển, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị ngành cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác cơ yếu, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác quản lý Nhà nước cần phải sâu sát, toàn diện, hướng tới xây dựng các đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện.

theo QĐND

Share on Tumblr