“Bộ Nội vụ đang phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ, QH có biện pháp xử lý về mặt hành chính với ông Vũ Huy Hoàng”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Bo truong Noi vu: 'Xu ly hanh chinh voi ong Vu Huy Hoang kho va moi' - Anh 1

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn.

ĐB Hoàng Thanh Tùng (đoàn Sóc Trăng):

UBKT TƯ đã có kết luận về các vi phạm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Ban Bí thư cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng với ông Vũ Huy Hoàng. Với tư cách đứng đầu ngành tham mưu cho chính phủ về việc xử lý cán bộ công chức, về mặt Nhà nước có thể áp dụng hình thức xử lý hành chính với ông Vũ Huy Hoàng. Theo Bộ trưởng có cần nghiên cứu sửa luật cán bộ công chức và các luật liên quan để xử lý cán bộ công chức kể cả khi đã nghỉ hưu?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Hiện nay Ban Bí Thư đã có quyết định kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng. Riêng về mặt Nhà nước, hiện nay theo chỉ đạo của Ban Bí thư đã giao cho Ban cán sự Đảng, Chính phủ phối hợp QH, ban chuyên môn xem xét xử lý về mặt hành chính tương ứng theo đúng quy định của Đảng Nhà nước nhưng đây là vấn đề khó, chưa có tiền lệ.

Bộ Nội vụ đang phối hợp với các ban chuyên môn tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ, QH có biện pháp xử lý về mặt hành chính. Điều này chứng tỏ quyết tâm chính trị xử lý với những người đã nghỉ hưu có vi phạm, cảnh báo cho các đồng chí còn đang tại chức phải thực hiện đúng chứ không phải nghỉ hưu là sẽ “hạ cánh an toàn”. Đây là vấn đề khó, mới, chưa có, chúng ta phải tạo cơ sở hành lang pháp lý cho sau này”.

ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình): Bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình là điều cần thiết nhưng cụm từ “đúng quy trình” thời gian qua đã bị lợi dụng là “bà đỡ”, là “rèm che” cho nhiều người chọn người nhà không chọn người tài. Bộ trưởng có giải pháp nào khắc phục để chọn dược người tài?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Về việc bổ nhiệm người nhà thời gian qua dư luận có nói đến. Thủ tướng đã giao cho Bộ Nội vụ rà soát, chúng tôi đã kiểm tra, làm việc và có báo cáo về vấn đề này ở 9 địa phương. Chúng tôi đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương phải làm đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xem xét xử trí, rút quyết định với việc bổ nhiệm không đúng đối tượng, không đúng quy trình trong thời gian vừa qua.

Trả lời câu hỏi của ĐB Phùng Đức Tiến (Hà Nam) về trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc một sở 44/46 người là lãnh đạo tại Sở LĐ, TB-XH Hải Dương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trả lời:

Đối với việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, Thủ tướng đã giao cho Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ đã thanh tra Nhà nước về mặt công vụ với Sở LĐ,TB-XH Hải Dương. Đối với cơ quan này 44/46 cán bộ là cấp phó phòng trở lên. Đó là sự thật, đúng như báo chí đã nêu. UBND tỉnh Hải Dương chưa có quy định cấp phòng có bao nhiêu phó phòng, với cơ cấu của Sở LĐ, TB-XH tỉnh có 9 phòng thì có 4 lãnh đạo, 27 phó phòng thừa 8 phó phòng. Sau khi làm việc, 1 đồng chí chuyển công tác, 7 đồng chí rút không nhận nhiệm vụ phó phòng. Bộ Nội vụ đã khiến nghị UBND tỉnh Hải Dương phải chỉ đạo Sở LĐ, TB-XH làm đúng về quy định, chức danh các phòng.

Đỗ Thơm – Dương Thu