Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết trong thời gian này, không bổ sung các phụ cấp đặc thù theo ngành nghề và căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh tiền lương theo Quyết định 63.

Bo truong Noi vu: Khong bo sung phu cap dac thu theo nganh nghe - Anh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Mặc dù Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời khá kỹ càng về vấn đề tiền lương trong phiên chất vấn ngày 16/11, song vẫn còn nhiều đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn và đã được Bộ trưởng trả lời rõ hơn trong phiên chất vấn sáng 17/11.

Giải đáp băn khoăn của các đại biểu Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh), Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang), Bộ trưởng cho hay chế độ tiền lương hiện hành thực hiện từ tháng 10/2004 đến nay đã thể hiện sự bất hợp lý.

Bộ Nội vụ đã tổng hợp và báo cáo với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) vào tháng 5/2012 và Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) vào tháng 5/2013. Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn nên việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị-xã hội chưa có kết quả như mong muốn. Do đó, khó bố trí đủ nguồn tài chính để cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương tiếp tục giao Ban cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ đề án để trình Trung ương khi có đủ điều kiện để thực hiện.

“Trong thời gian này, không bổ sung các phụ cấp đặc thù theo ngành nghề và căn cứ tình hình thực tế xã hội, khả năng ngân sách Nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp các cơ quan liên quan trình Chính phủ, báo cáo với Quốc hội xem xét điều chỉnh tiền lương theo Quyết định 63 tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI,” Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, vào tháng 5/2018.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng giải đáp vấn đề đại biểu quan tâm về bổ sung chức vụ và chức danh cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trong đó chức danh Trưởng công an xã là công chức.

Việc điều chỉnh chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, trong đó có chức danh Phó Trưởng công an xã như kiến nghị của cử tri phải dựa trên sửa đổi và bổ sung Luật Cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ ghi nhận và kiến nghị với các đại biểu sẽ tổng hợp trong quá trình tổng kết thi hành Luật này và sẽ trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức khi Quốc hội có chủ trương./.