Bộ trưởng Nội vụ chuẩn bị báo cáo về việc kiện toàn bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, nội dung phục vụ kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Cụ thể, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Tài chính chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Nội vụ chuẩn bị báo cáo về việc kiện toàn bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương theo luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương từ sau Đại hội Đảng 12 đến nay.

Bo truong Noi vu chuan bi bao cao kien toan bo may Chinh phu - Anh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất QH khóa 14. Ảnh: Phạm Hải

Bộ trưởng GD-ĐT chuẩn bị báo cáo đánh giá về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo nghị quyết số 29; đánh giá kết quả việc đổi mới trong các kỳ thi năm học 2015 - 2016 và dự kiến kỳ thi năm học 2016 - 2017....

Thủ tướng phân công Bộ trưởng KH-ĐT chuẩn bị báo cáo về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, NN&PTNT, TN&MT chuẩn bị, bổ sung nội dung “Việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” và “tình hình biến đổi khí hậu gây thiệt hại cho kinh tế - xã hội, giải pháp khắc phục trong thời gian tới” trong báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Bộ trưởng TN&MT chuẩn bị, bổ sung nội dung “Bài học kinh nghiệm và các giải pháp để bảo vệ môi trường” trong báo cáo của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển.

Bộ trưởng Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH-ĐT chuẩn bị, bổ sung nội dung “Công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn ODA giai đoạn 2011 - 2015” trong báo cáo của Chính phủ về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bổ sung nội dung “Việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Tình hình biến đổi khí hậu gây thiệt hại cho kinh tế - xã hội, giải pháp khắc phục trong thời gian tới” trong báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch 2017 do Thủ tướng trình bày tại hội trường.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chuẩn bị báo cáo của Chính phủ giải trình về việc chưa trình Quốc hội 2 dự án luật: luật Công an xã và luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14.

H.Nhì