Trình bày trước Quốc hội chiều nay (3-11), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ lo ngại tiến trình tái cơ cấu kinh tế có nguy cơ bị cản trở bởi các bộ ngành vì lợi ích bị ảnh hưởng.

Bo truong Nguyen Chi Dung lo bo, nganh tri hoan doi moi kinh te - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Quochoi.vn

Ông nói: “Những giải pháp quyết liệt có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của một số bộ, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan. Do đó, nguy cơ bị trì hoãn hoặc thực hiện không nhất quán, không quyết liệt, không thực chất là rất lớn, làm chậm quá trình tái cơ cấu kinh tế nói chung”.

Bộ trưởng bổ sung: “Điều rất quan trọng trong nhiệm vụ đổi mới tư duy là lãnh đạo các ngành, các cấp cần vượt qua được chính mình, vượt qua được tư duy nhiệm kỳ, vượt qua lợi ích cục bộ của ngành, địa phương để hướng tới sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các vùng một cách hiệu quả hơn, tránh bị cát cứ, chia cắt".

Bên cạnh đó, ông cho rằng, cần có một khuôn khổ pháp lý phù hợp để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu kinh tế. Vì vậy, một số luật và văn bản pháp luật khác phải được bổ sung, sửa đổi phù hợp và kịp thời. Đây là công việc không dễ, bởi đòi hỏi phải đổi mới tư duy, phải có sự đồng thuận cao và phải thực hiện nhanh trong thời gian ngắn.

Bộ trưởng nhận xét, tái cơ cấu nền kinh tế là quá trình phức tạp, khó khăn và thách thức.

Theo kịch bản tái cơ cấu quyết liệt, ông cho biết, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách; tăng đáng kể hiệu quả đầu tư công; cắt giảm chi tiêu thường xuyên; giảm bội chi ngân sách xuống còn 4% GDP; cổ phần hóa, giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, trước hết là các doanh nghiệp mà nhà nước không còn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; và sử dụng số vốn đó đầu tư một số dự án hạ tầng quan trọng, cấp bách...

Liên quan đến nguồn lực thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, ông cũng tận dụng phiên giải trình ở Quốc hội để nói rõ thêm về con số 10,5 triệu tỉ đồng.

Theo đó, để tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm đạt 6,5-7% với hệ số ICOR dự kiến là 5-5,5 thì cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 32-34% GDP, tương đương 9-10 triệu tỉ đồng.

"Nguồn lực dự kiến thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế không phải là nguồn lực riêng, mà đặt trong khuôn khổ tổng thể nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020", ông Dũng giải thích.

Ông cho biết thêm, kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế dự kiến cơ cấu lại tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn nhà nước, trong đó có NSNN và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài nhà nước, nhất là đầu tư của khu vực tư nhân trong nước.

Theo đó, vốn nhà nước (gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng nhà nước và vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước) dự kiến giảm từ 39,1% giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 31-34% giai đoạn 2016-2020, theo đó, vốn khu vực tư nhân trong nước dự kiến tăng từ 38,3% lên 45-48% tổng đầu tư toàn xã hội.

Bộ trưởng cho biết, các nhiệm vụ ưu tiên của tái cơ cấu nền kinh tế gồm:

(i) Đẩy nhanh xử lý nợ xấu và áp dụng các biện pháp kiên quyết đối với các ngân hàng thương mại yếu kém;

(ii) Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp một cách thực chất theo lộ trình và kế hoạch đã phê duyệt, tái cơ cấu danh mục vốn đầu tư và tài sản của khu vực nhà nước, trước hết là doanh nghiệp nhà nước;

(iii) Hoàn thiện thể chế đầu tư công;

(iv) Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước;

(v) Tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công;

(vi) Cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân;

(vii) Tái cơ cấu thị trường các nhân tố sản xuất, trong đó tập trung thị trường vốn, quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.