Chu Thanh Vân

Bo truong Mai Tien Dung: Rut kinh nghiem sau sac trong cong tac can bo tai Bo Cong Thuong - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-11, tại buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ giải trình rõ về cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ Thủ tướng đã giao cho Bộ Công Thương phải chủ động tái cơ cấu trong nội bộ ngành. Hiện Bộ có 30 vụ, cục, 32 trường đại học, cao đẳng, 11 tập đoàn, tổng công ty, với số lượng công chức, viên chức và người lao động rất lớn. Vấn đề cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, tinh giản biên chế các đơn vị trực thuộc cần phải được xem xét, nhất là về tinh giản biên chế. Thời gian qua, công tác tiếp nhận, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển tại Bộ có nhiều vấn đề, cần nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm sâu sắc từ nhiệm kỳ trước.

Về một số thông tin nói rằng trong công tác cán bộ của Bộ Công Thương có sự buông lỏng trong nhiều lĩnh vực, Bộ trưởng khẳng định điều đó đúng trong một số trường hợp nhưng không phải là phổ biến, không phải chung trong cả hệ thống cán bộ của Bộ. Cả hệ thống đang làm rất tốt, những thành tựu của ngành không phải là nhỏ, nếu không có đội ngũ cán bộ tốt, không làm được điều đó. Nếu có thì chỉ có trong một vài trường hợp mà Bộ đang phải giải quyết.

Liên quan đến việc bổ nhiệm lái xe vào vị trí tham tán thương mại, Bộ trưởng khẳng định chưa có trên thực tế. Chừng nào còn tập thể Ban Cán sự, không thể có chuyện đó, vì nguyên tắc cán bộ của Đảng và chính sách cán bộ của nhà nước, không phải vì người này, người kia. Cũng theo Bộ trưởng, Bộ Công Thương đang làm hàng loạt quy hoạch cán bộ, sẽ đổi mới về thực chất trong xây dựng quy hoạch cũng như quản lý quy hoạch, từ quy hoạch nhân sự cho các cơ quan thương vụ nước ngoài cho đến cán bộ quản lý các cấp trong bộ theo đúng tiêu chí, đúng nguyên tắc chung của Đảng và công tác cán bộ của Nhà nước.