QĐND - Chiều 7-7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 5.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và các đồng chí trong Bộ tư lệnh QK5

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo với Bộ trưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, sự giúp đỡ của các cơ quan Bộ Quốc phòng, thời gian qua, Quân khu 5 đã triển khai toàn diện các mặt công tác, đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác giáo dục tư tưởng, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nâng cao chất lượng tổng hợp. Công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của LLVT Quân khu có nhiều tiến bộ. Đến nay, Quân khu 5 đã tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng tiến độ, quân số đạt trên 99%; hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam, diễn tập chỉ huy cơ quan có thực binh bắn đạn thật cho các Sư đoàn 307 và 315. Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện mục tiêu “an dân, nắm dân, giành và giữ dân”. Công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, xây dựng lực lượng DQTV của quân khu phát triển rộng khắp; hoàn thành kế hoạch, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu thường xuyên chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Bằng quỹ tự có cùng với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đã xây dựng 130 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 8,9 tỷ đồng.

Biểu dương những kết quả mà LLVT Quân khu 5 đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đoàn kết, chủ động, tích cực, nhạy bén nắm chắc tình hình, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt, nhất là công tác huấn luyện SSCĐ, diễn tập; công tác chính trị tư tưởng ổn định, tạo sự đồng thuận nhất trí cao; đời sống cán bộ, chiến sĩ từng bước được nâng cao...

Trước tình hình, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu LLVT Quân khu 5 cần dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động đối phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra; giữ vững tình hình an ninh-chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chú trọng công tác hậu cần-kỹ thuật, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng để nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, phát triển kinh tế gắn với củng cố QP-AN; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh và xây dựng trận địa lòng dân vững chắc. Bộ trưởng căn dặn, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên-vùng đất “trung dũng, kiên cường” và chịu nhiều mất mát, hy sinh trong chiến tranh, vì thế cần phải thực hiện và giải quyết tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội và các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu nhân dân, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG